Terapi och handledning

Individuella samtal för dig som:

• behöver ta itu med en inre eller yttre kris

• behöver få prata om självkänsla, livsval, relationer, arbete eller existensiella frågor

• har behov av handledning eller coaching.

Jag utgår från psykosyntesens syn på människan som någon som är större än sina problem och inlärda beteenden. En kris ses som en möjlighet till växande och utveckling. Fokus i terapin handlar om att komma i kontakt med sitt inre centrum där man kan hämta kraft från sig själv istället för att söka bekräftelse utifrån.

Genom samtal, dialog och en kartläggning av hur du upplever dina problem kan vi tillsammans identifiera bakomliggande orsaker. Du får sedan hjälp med att få syn på och börja förändra negativa eller pessimistiska tankar om livet och istället börja odla glädje och tacksamhet.

Även handledning för terapeuter. 

Jag har min mottagning på Hornsgatan 42, Stockholm.

Vill du läsa mer om psykosyntesterapi gå till  www.psykosyntesforeningen.se