Startsida  |  Terapi & handledning  |  Familjekonstellationer  |  Kalendarium  |  Om mig  |  Kontakt    
 
Familjekonstellationer


Jag håller regelbundet workshops i Familjekonstellationer eller Systemiska konstellationer som det numera oftast kallas. Det är en metod som ser till individens plats i sina olika system, familjen, släkten, samhället. Man kan också titta på det inre psykologiska sytemet. Metoden går ut på att i grupp arbeta med omedvetna problem och teman som kan löpa i generationer i våra släkter och familjer.

Detta är ett spännande och kreativt sätt att titta på sitt ursprung, en slags gestaltad släktforskning. Det är en djupgående metod som ger ny insikt och nya perspektiv på vad vi betraktar som vår personliga sanning om var vi kommer från.

Medlemmar i en familj och släkt är alltid sammanbundna av en djup kärlek och gemenskap. Detta går ner på den mer instinktiva flock-gemenskapen där man nånstans är beroende av och hör samman med varandra. Denna kärlek och omsorg mellan familjemedlemmarna kan vara dold eller skadad, orsakat av förluster, trauman eller förnekande, kanske i tidigare generationer. För den enskilde individen kan dessa familjemönster ses som något "normalt" eftersom orsakerna till konflikter eller bristerna ofta är svåra att se för dem som själva är involverade.

Familjekonstellationer ger ett bredare perspektiv på de bakomliggande orsaker som finns i konflikterna och söker efter vad som behövs för att läka avbrottet. Målet är att återupprätta det naturliga kärleksflödet som kännetecknar en harmonisk familj.

Man använder sig av deltagare i gruppen för att representera klientens olika familjemedlemmar, och det gör att man kan komma förbi och arbeta med de omedvetna tabun som finns i varje familj. Representanterna används som "språkrör" och för att samla information om familjesystemet och hjälpa till att hitta nya lösningar. Att få arbeta som representant i en annan persons familjesystem är en djupgående erfarenhet som väcker medkänsla med varandra och ger en direktkontakt med hur mycket vi egentligen delar med varandra.

I en familjekonstellation kan man arbeta med bl a:

Personliga problem: t.ex svårigheter i relationer, upplevelser av brist, ensamhet, problem med hälsa eller ekonomi.

Smärtsamma familjesituationer: t ex konflikter, missförstånd, skilsmässa, abort, dödsfall.

Mönster av lidande som följt familjen i generationer: t ex missbruk, splittring och stridigheter.


Artiklar på engelska för fördjupad förståelse:
www.systemicfamilysolutions.com/articles.html


Några röster från tidigare deltagare:

"Ett halvår i efterhand vill jag också med värme tacka för den fantastiska kursen i familjekonstellationer i augusti.
Dagarna som fyllts av konstellationer var som att långsamt få tappa ut sitt självupptagna jag och i samma långsamma takt få uppleva hur världen blev så mycket mer rik och magisk. Det var så märkligt, för jag kände en sådan enorm styrka av det, av att ögonen tycktes se en smula klarare och öronen höra en smula tydligare."

"Familjekonstellationerna var mycket givande tyckte jag. Jag tycker om sättet först och främst för att det känns äkta känslomässigt. Gamla tankemönster bryts också upp som jag för min del har suttit fast i utan att vara medveten om just hur. Nya vinklar. Kreativt, tycker jag! Jag har stor nytta av det. I enskild terapi sitter man mera fast i sin egen mer begränsade berättelse och får inte den här mångfalden av röster. Den är viktig."

"Tycker verkligen att familjekonstellationer är en fantastisk upplevelse och att du har en fantastisk förmåga, fingertoppskänsla och intuition som jag sagt så många gånger tidigare!"

"Känner ett behov av att än en gång uttrycka min tacksamhet för det du gjorde för oss. Processen lever fortfarande i mig."

"Isabellas familjekonstellationer öppnade livsavgörande insikter för mig. Jag var/är djupt, djupt imponerad av hennes arbete med oss. Och tacksam!"

       

Produktion: NorrWebb
 
chanel replica | chanel replica sale | chanel replica sale